Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Hành nghề thú y  
Có tất cả: 3 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
41/2010/TT-BNNPTNT Thông tư qui định việc kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản 05/07/2010
33/2005/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y 15/03/2005
18_2004_PL-UBTVQH11 Pháp lệnh Thú y 29/04/2004
  • Tổng số: 3/1 trang -
  • Trang đầu
  • Trang trước
  • 1
  • Trang tiếp
  • Trang cuối