Trang chủ » Văn bản pháp quy » 79/2006/NĐ-CP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 79/2006/NĐ-CP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 09/08/2006
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: Nghị định của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược
Nội dung:
Từ khóa: Dược
Văn bản đính kèm