Trang chủ » Văn bản pháp quy » 79/2002/QĐ-TTg

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 79/2002/QĐ-TTg :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 18/06/2002
Đơn vị ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quản lý việc thu các chương trình truyền hình nước ngoài
Nội dung:
Từ khóa: thu tín hiệu truyền hình
Văn bản đính kèm