Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Nguyên liệu thuốc lá  
Có tất cả: 3 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
14/2008/TT-BCT Thông tư của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18/7/2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá 25/11/2008
37/2007/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành lĩnh vực đầu tư có điều kiện và những điều kiện đầu tư trong ngành công nghiệp 07/08/2007
119/2007/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về việc sản xuất và kinh doanh thuốc lá 18/07/2007
  • Tổng số: 3/1 trang -
  • Trang đầu
  • Trang trước
  • 1
  • Trang tiếp
  • Trang cuối