Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 26/2006/QĐ-TTg

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 26/2006/QĐ-TTg :
Hiệu lực: Hết hiệu lực
Ngày ban hành: 06/01/2006
Đơn vị ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: về phê duyệt lộ trình, các điều kiện hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện lực tại Việt Nam
Nội dung:
Từ khóa: thị trường điện lực
Văn bản đính kèm