Trang chủ » Văn bản pháp quy » 02/2007/NĐ-CP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 02/2007/NĐ-CP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 05/01/2007
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: Nghị định của Chính phủ về kiểm dịch thực vật
Nội dung:
Từ khóa: kiểm dịch thực vật
Văn bản đính kèm