Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Xăng dầu các loại; khí đốt các loại  
Có tất cả: 10 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
32/2008/QĐ-BCT Quyết định của Bộ Công Thương về việc bãi bỏ quy định địa bàn xa cảng quốc tế tiếp nhận xăng dầu và mức thù lao đại lý bán xăng, dầu 23/09/2008
04/2008/TT-BCT Thông tư của Bộ Công thương về việc hướng dẫn đăng ký kế hoạch sản xuất, chế biến, nhập khẩu nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm xăng dầu 01/04/2008
01/2008/QĐ-BCT Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc ban hành Quy chế xuất khẩu xăng dầu và Quy chế kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu 03/01/2008
04/2007/QĐ-BCT Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc tổ chức nhập khẩu và lưu thông dầu diesel 11/09/2007
11/2007/QĐ-BTM Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu, ban hành kèm theo Quyết định số 1505/2003/QĐ-BTM ngày 17/11/2003 của Bộ trưởng Bộ Thương mại 22/05/2007
55/2007/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu 06/04/2007
36/2006/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành quy chế quản lý kỹ thuật an toàn về nạp khí dầu mỏ hoá lỏng vào chai 16/10/2006
59/2006/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện 12/06/2006
1925/2004/QĐ-BTM Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc bổ sung Quy chế đại lý kinh doanh xăng, dầu ban hành kèm theo Quyết định số 1505/2003/QĐ-BTM 23/12/2004
1505/2003/QĐ-BTM Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành Quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu. 17/11/2003
  • Tổng số: 10/1 trang -
  • Trang đầu
  • Trang trước
  • 1
  • Trang tiếp
  • Trang cuối