Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 32/2008/QĐ-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 32/2008/QĐ-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 23/09/2008
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Bộ Công Thương về việc bãi bỏ quy định địa bàn xa cảng quốc tế tiếp nhận xăng dầu và mức thù lao đại lý bán xăng, dầu
Nội dung:
Từ khóa: xăng dầu
Văn bản đính kèm