Trang chủ » Văn bản pháp quy » 01/2008/QĐ-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 01/2008/QĐ-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 03/01/2008
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc ban hành Quy chế xuất khẩu xăng dầu và Quy chế kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu
Nội dung:
Từ khóa: xăng dầu
Văn bản đính kèm