Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 59/2006/NĐ-CP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 59/2006/NĐ-CP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 12/06/2006
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện
Nội dung:
Từ khóa: cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện
Văn bản đính kèm