Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 1925/2004/QĐ-BTM

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 1925/2004/QĐ-BTM :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 23/12/2004
Đơn vị ban hành: Bộ Thương mại
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc bổ sung Quy chế đại lý kinh doanh xăng, dầu ban hành kèm theo Quyết định số 1505/2003/QĐ-BTM
Nội dung:
Từ khóa: xăng dầu
Văn bản đính kèm