Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: KD có điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ ĐKKD  
Có tất cả: 73 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
41/2010/TT-BNNPTNT Thông tư qui định việc kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản 05/07/2010
734/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 34/2009/QH12 ngày 19/06/2009 của Quốc hội khoá XII về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm 25/05/2010
54/2010/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12 21/05/2010
19/2010/TT-BCT Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hoá có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương 17/05/2010
31_2009_QH12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh 29/06/2009
28/2009/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet 20/03/2009
131/2008/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư 31/12/2008
119/2008/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều Nghị định 33/2005/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số Điều Pháp lệnh Thú y 28/11/2008
14/2008/TT-BCT Thông tư của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18/7/2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá 25/11/2008
32/2008/QĐ-BCT Quyết định của Bộ Công Thương về việc bãi bỏ quy định địa bàn xa cảng quốc tế tiếp nhận xăng dầu và mức thù lao đại lý bán xăng, dầu 23/09/2008
97/2008/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet 28/08/2008
65/2008/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc cung ứng dịch vụ bưu chính công ích 22/05/2008
52/2008/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về việc quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ 22/04/2008
04/2008/TT-BCT Thông tư của Bộ Công thương về việc hướng dẫn đăng ký kế hoạch sản xuất, chế biến, nhập khẩu nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm xăng dầu 01/04/2008
01/2008/QĐ-BCT Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc ban hành Quy chế xuất khẩu xăng dầu và Quy chế kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu 03/01/2008