Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Quy định chung  
Có tất cả: 5 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
40/2010/TT-BCT Thông tư quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp trên thị trường điện lực 12/12/2010
16/CT-BCT (2010) Chỉ thị về việc đảm bảo cung cấp điện phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân 20/05/2010
81/2009/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/08/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp 12/10/2009
79/2009/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về quản lý chiếu sáng đô thị 28/09/2009
28/2004/QH11 Luật Điện lực 03/12/2004
  • Tổng số: 5/1 trang -
  • Trang đầu
  • Trang trước
  • 1
  • Trang tiếp
  • Trang cuối