Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Hàng hoá có chứa chất phóng xạ, nguồn phóng xạ  
Có tất cả: 2 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
18/2008/QH12 Luật Năng lượng nguyên tử 03/06/2007
50/1998/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh An toàn và Kiểm soát bức xạ 16/07/1998
  • Tổng số: 2/1 trang -
  • Trang đầu
  • Trang trước
  • 1
  • Trang tiếp
  • Trang cuối