Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh  
Có tất cả: 16 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
19/2010/TT-BCT Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hoá có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương 17/05/2010
43/2009/NĐ-CP Nghị định 43/2009/NĐ - CP Sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh của Nghị định 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 hướng dẫn thi hành Luật Thương mại về hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện 07/05/2009
39/2009/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp 23/04/2009
14/2008/TT-BCT Thông tư của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá 25/11/2008
08_2003_QH11 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 14/11/2008
10/2008/TT-BCT Thông tư của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định về sản xuất, kinh doanh rượu 25/07/2008
40/2008/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ quy định về sản xuất, kinh doanh rượu 07/04/2008
119/2007/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ quy định về sản xuất và kinh doanh thuốc lá 18/07/2007
18/2008/QH12 Luật Năng lượng nguyên tử 03/06/2007
32/2006/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về việc quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm 30/03/2006
11/2006/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng 18/01/2006
32/2003/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng dành cho người nước ngoài 27/02/2003
08/2001/NĐ-CP về việc quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện 22/02/2001
50/1998/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh An toàn và Kiểm soát bức xạ 16/07/1998
05_1998_QH10 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 01/06/1998