Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 32/2006/QĐ-BCN

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 32/2006/QĐ-BCN :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 06/09/2006
Đơn vị ban hành: Bộ Công nghiệp
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực
Nội dung:
Từ khóa: giấy phép hoạt động điện lực
Văn bản đính kèm