Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 43/2012/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 43/2012/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 27/12/2012
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư số 43/2012/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2012 quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện và vận hành khai thác công trình thủy điện.
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm