Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 38/2012/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 38/2012/TT-BCT :
Hiệu lực: Hết hiệu lực
Ngày ban hành: 20/12/2012
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư số 38/2012/TT-BCT ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm