Trang chủ » Văn bản pháp quy » 32/2012/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 32/2012/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 12/11/2012
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư số 32/2012/TT-BCT ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm