Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 06/2013/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 06/2013/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 08/03/2013
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư số 06/2013/TT-BCT ngày 08 tháng 3 năm 2013 quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phát triển điện gió
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm