Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Điện  
Có tất cả: 74 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
32/2006/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực 06/09/2006
2358/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc giao nhiệm vụ thực hiện xác nhận chưa đủ điều kiện cung cấp điện 29/08/2006
05/2006/TT-BCN Thông tư của Bộ Công nghiệp hướng dẫn trình tự, thủ tục lấy ý kiến về biểu giá bán lẻ điện 09/05/2006
80/2006/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình tiết kiệm điện giai đoạn 2006-2010 14/04/2006
08/2006/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành quy định mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại 12/04/2006
08/2006/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành mẫu hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt 12/04/2006
26/2006/QĐ-TTg về phê duyệt lộ trình, các điều kiện hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện lực tại Việt Nam 06/01/2006
39/2005/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục ngừng, giảm mức cung cấp điện 23/12/2005
39/2005/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự và thủ tục ngừng, giảm cung cấp điện 23/12/2005
106/2005/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ công trình lưới điện cao áp 17/08/2005
19/2005/CT-TTg Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện tiết kiệm điện trong sử dụng điện 02/06/2005
28/2004/QH11 Luật Điện lực 03/12/2004
03/2003/TT-BCN Thông tư của Bộ Công nghiệp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 74/2003/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực 19/11/2003
74/2003/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực 26/06/2003