Trang chủ » Văn bản pháp quy » 40/2014/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 40/2014/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 06/11/2014
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực: 24/12/2014
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY TRÌNH ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm