Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 52_2005_QH11

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 52_2005_QH11 :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 29/11/2005
Đơn vị ban hành: Quốc hội
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Luật
Người ký:
Trích dẫn: Luật Bảo vệ môi trường
Nội dung:
Từ khóa: môi trường
Văn bản đính kèm