Trang chủ » Văn bản pháp quy » 46_2005_QH11

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 46_2005_QH11 :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 27/06/2005
Đơn vị ban hành: Quốc hội
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Luật
Người ký:
Trích dẫn: Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Khoáng sản
Nội dung:
Từ khóa: Khoáng sản
Văn bản đính kèm