Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Phân bón không có trong danh mục được phép SX,SD  
Có tất cả: 3 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
40/2010/TT-BNNPTNT Thông tư ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam” 29/06/2010
191/2007/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 07/10/2003 của Chính phủ về việc quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón 31/12/2007
113/2003/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón 07/10/2003
  • Tổng số: 3/1 trang -
  • Trang đầu
  • Trang trước
  • 1
  • Trang tiếp
  • Trang cuối