Trang chủ » Văn bản pháp quy » 40/2010/TT-BNNPTNT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 40/2010/TT-BNNPTNT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 29/06/2010
Đơn vị ban hành: Khác
Thời gian có hiệu lực: 13/08/2010
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”
Nội dung:
Từ khóa: “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”
Văn bản đính kèm