Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Thuỷ sản cấm khai thác  
Có tất cả: 2 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
14/2009/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 05 năm 2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản 13/02/2009
59/2005/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản 04/05/2005
  • Tổng số: 2/1 trang -
  • Trang đầu
  • Trang trước
  • 1
  • Trang tiếp
  • Trang cuối