Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 36_2001_PL-UBTVQH10

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 36_2001_PL-UBTVQH10 :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 01/01/2002
Đơn vị ban hành: Uỷ ban thường vụ Quốc hội
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Pháp lệnh
Người ký:
Trích dẫn: Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật
Nội dung:
Từ khóa: Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật
Văn bản đính kèm