Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Năng lượng  
Có tất cả: 135 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
21/2015/TT-BCT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ PHỤ TRỢ HỆ THỐNG ĐIỆN, TRÌNH TỰ KIỂM TRA HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ PHỤ TRỢ HỆ THỐNG ĐIỆN 23/06/2015
57/2014/TT-BCT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP, TRÌNH TỰ XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH KHUNG GIÁ PHÁT ĐIỆN 19/12/2014
56/2014/TT-BCT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ PHÁT ĐIỆN, TRÌNH TỰ KIỂM TRA HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN 19/12/2014
40/2014/TT-BCT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY TRÌNH ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA 06/11/2014
30/2014/TT-BCT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG PHÁT ĐIỆN CẠNH TRANH 02/10/2014
23/2014/TT-BCT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ LẬP, THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ, CHẾ TẠO TRONG NƯỚC THIẾT BỊ PHỤ NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN 25/07/2014
16/2014/TT-BCT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN GIÁ BÁN ĐIỆN 29/05/2014
15/2014/TT-BCT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ MUA, BÁN CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG 28/05/2014
12/2014/TT-BCT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TÍNH TOÁN MỨC GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN BÌNH QUÂN 31/03/2014
18/2013/TT-BCT THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN CHAI CHỨA KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG BẰNG THÉP 31/07/2013
18/2013/TT-BCT THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN CHAI CHỨA KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG BẰNG THÉP 31/07/2013
19/2013/TT-BCT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ GIÁ BÁN ĐIỆN VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 31/07/2013
11/2013/TT-BCT Thông tư số 11/2013/TT-BCT ngày 18 tháng 6 năm 2013 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu 18/06/2013
03/2013/TT-BCT Thông tư số 03/2013/TT-BCT ngày 08 tháng 2 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh 08/03/2013
06/2013/TT-BCT Thông tư số 06/2013/TT-BCT ngày 08 tháng 3 năm 2013 quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phát triển điện gió 08/03/2013