Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Ngoại thương  
Có tất cả: 166 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
11/2010/TT-BKH Thông tư về quy định chi tiết về chào hàng cạnh tranh 27/05/2010
55/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện 24/05/2010
55/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện 24/05/2010
712/QĐ-TTg Quyết định về việc phê duyệt Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020" 21/05/2010
23/2010/TT-BCT Thông tư quy định việc nhập khẩu muối 20/05/2010
22/2010/TT-BCT Thông tư áp dụng Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép 20/05/2010
78/2010/TT-BTC Thông tư sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu một số mặt hàng thuộc nhóm 2614 trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 20/05/2010
26/2010/TT-BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm - Chất làm rắn chắc 20/05/2010
22/2010/TT-BCT THÔNG TƯ ÁP DỤNG GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TỰ ĐỘNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ SẢN PHẨM THÉP 20/05/2010
20/2010/TT-BCT Thông tư quy định Danh mục Hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu 17/05/2010
52/2010/NĐ-CP Nghị định về nhập khẩu tàu cá 17/05/2010
21/2010/TT-BCT Thông tư 21/2010/TT-BCT thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN 17/05/2010
19/2010/TT-BCT Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hoá có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương 17/05/2010
51/2010/NĐ-CP Nghị định quy định hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ 14/05/2010
49/2010/NĐ-CP Nghị định quy định miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 14/05/2010