Trang chủ » Văn bản pháp quy » 41/2014/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 41/2014/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 05/11/2014
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực: 22/12/2014
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CĂN CỨ, THỦ TỤC XÁC ĐỊNH NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI DI CHUYỂN TRONG NỘI BỘ DOANH NGHIỆP THUỘC PHẠM VI MƯỜI MỘT NGÀNH DỊCH VỤ TRONG BIỂU CAM KẾT DỊCH VỤ CỦA VIỆT NAM VỚI TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm