Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 27/2014/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 27/2014/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 04/09/2014
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực: 20/10/2014
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUÁ CẢNH HÀNG HÓA CỦA VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA QUA LÃNH THỔ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm