Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 10/2013/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 10/2013/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 30/05/2013
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư số 10/2013/TT-BCT ngày 30 tháng 5 năm 2013 ban hành mẫu đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm