Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 08/2013/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 08/2013/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 22/04/2013
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22 tháng 4 năm 2013 quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm