Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 79/2010/QĐ-TTg

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 79/2010/QĐ-TTg :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 30/11/2010
Đơn vị ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Thời gian có hiệu lực: 15/01/2011
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định ban hành quy chế quản lí Nhà nước về thông tin đối ngoại
Nội dung:
Từ khóa: quy che quan li nha nuoc,thông tin đối ngoại
Văn bản đính kèm