Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 119/2008/NĐ-CP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 119/2008/NĐ-CP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 28/11/2008
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: Nghị định của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều Nghị định 33/2005/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số Điều Pháp lệnh Thú y
Nội dung:
Từ khóa: Thú y
Văn bản đính kèm