Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 106/2008/QĐ-BTC

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 106/2008/QĐ-BTC :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 17/11/2008
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại
Nội dung:
Từ khóa: Nhuong quyen thuong mai
Văn bản đính kèm