Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 21/2005/NĐ-CP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 21/2005/NĐ-CP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 01/03/2005
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thuỷ nội địa
Nội dung:
Từ khóa: giao thong duong thuy
Văn bản đính kèm