Trang chủ » Văn bản pháp quy » 23/2008/QH12

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 23/2008/QH12 :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 13/11/2008
Đơn vị ban hành: Quốc hội
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Luật
Người ký:
Trích dẫn: Luật Giao thông đường bộ
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm