Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 39/2001/PL-UBTVQH10

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 39/2001/PL-UBTVQH10 :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 16/11/2001
Đơn vị ban hành: Uỷ ban thường vụ Quốc hội
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Pháp lệnh
Người ký:
Trích dẫn: Pháp lệnh Quảng cáo
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm