Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 71/2008/QĐ-TTg

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 71/2008/QĐ-TTg :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 29/05/2008
Đơn vị ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Về việc ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm