Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 191/2007/NĐ-CP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 191/2007/NĐ-CP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 31/12/2007
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 07/10/2003 của Chính phủ về việc quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm