Trang chủ » Văn bản pháp quy » 172/2007/NĐ-CP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 172/2007/NĐ-CP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 28/11/2007
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2005/NĐ-CP ngày 27/04/2005 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm