Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 06/2007/TTLT-BCT-BTC

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 06/2007/TTLT-BCT-BTC :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 01/11/2007
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư liên tịch
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư liên tịch của Bộ Công Thương; Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ chi tiêu và quản lý tài chính Chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm