Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 1252/QĐ-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 1252/QĐ-BCT :
Hiệu lực: Hết hiệu lực
Ngày ban hành: 31/07/2007
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế quy định trình tự và thủ tục đánh giá Giải thưởng xuất khẩu của Thủ tướng Chính phủ
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm