Trang chủ » Văn bản pháp quy » 0712/QĐ-BTM

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 0712/QĐ-BTM :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 07/05/2007
Đơn vị ban hành: Bộ Thương mại
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế dành cho doanh nghiệp có thương hiệu sản phẩm tham gia Chương trình Thương hiệu quốc gia
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm