Trang chủ » Văn bản pháp quy » 259/2005/QĐ-TTg

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 259/2005/QĐ-TTg :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 21/10/2005
Đơn vị ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Tư vấn quốc gia Chương trình Thương hiệu quốc gia
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm