Trang chủ » Văn bản pháp quy » 253/2003/QĐ-TTg

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 253/2003/QĐ-TTg :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 25/11/2003
Đơn vị ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án xây dựng và phát triển thương hiệu quốc gia đến năm 2010
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm