Trang chủ » Văn bản pháp quy » 03/2003/TT-BCN

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 03/2003/TT-BCN :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 19/11/2003
Đơn vị ban hành: Bộ Công nghiệp
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư của Bộ Công nghiệp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 74/2003/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực
Nội dung:
Từ khóa: xử phạt vi phạm hành chính
Văn bản đính kèm