Trang chủ » Văn bản pháp quy » 36/2004/QĐ-BCN

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 36/2004/QĐ-BCN :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 19/11/2004
Đơn vị ban hành: Bộ Công nghiệp
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành quy chế quản lý kỹ thuật an toàn về nạp khí mỏ hoá lỏng vào chai.
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm